#Câu chuyện mới

Memory cafe

Ngọc nhấm nháp tách Mocha nguội ngắt. Nàng có một sở thích rất kì quái: luôn...